Coronatider

Nu i pandemitider följer vi på Ensjöholm noga riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Norrköpings kommun. 

Vi har därför infört besöksförbud inne i gruppbostäderna. Om det finns viktiga anledningar till att göra besök ska personal kontaktas. 

Vi minskar också i möjligaste mån situationer där vi rör oss i folksamlingar och på offentliga platser. Som bad, träning och aktiviteter restaurangbesök mm

Ärenden utanför Ensjöholm utförs med restriktioner och bara i nödfall. 

Alla medarbetare är extra uppmärksamma på sjukdomssymptom och stannar hemma om det finns risk

Vi pausar också planerade internutbildningar för att ha resurser i kärnverksamheten med de boende och arbetstagarna. 

Vi arbetar med en utsatt grupp och utgår ifrån att det finns stor förståelse och hänsynstagande för de åtgärder vi tar till för att skydda de som bor och har daglig verksamhet på Ensjöholm.

Vid frågor går det bra att kontakta våra föreståndare