Inställd ljusfest

Vi måste dessvärre informera om att vi inte kommer bjuda in allmänheten till en ljusfest i år 2020 pga pandemin. Ensjöholm kommer göra något internt för de som bor och jobbar här men vi kan inte garantera säkerheten för alla de 400 som brukar besöka vår ljusfest. Vi hoppas givetvis att nästa år har andra förutsättningar . 

Uppdatering: tjänsten tillsatt

Ensjöholm söker en arbetsterapeut som vill jobba lite extra. Vi har ett växlande behov av arbetsterapeut som kan vara behjälplig med att förskriva och beställa hjälpmedel, handleda medarbetare och delta på Teamkonferenser. Omfattningen varierar men ligger runt 8-10 timmar per månad. Därav är anställningsformen timanställning. 

Ansökan och frågor om tjänsten besvaras av Föreståndare Sara Sieges: sara.siegers@ensjoholm.se 011-289468 


Får i hagen

Nu har fåren kommit till Ensjöviken. Förädlingen har jobbat hårt med att laga staket under våren för att vi ska kunna ha två tackor med lamm till låns. De går i hagen bakom Förädlingen och Sjövillan och har det bra fram till sommarstängningen av Daglig verksamhet v 29 är planen. 

Nu i början är de lite reserverade men sitter man still och mutar med ett stycke knäckebröd kommer de gärna fram och hälsar. 

Tjorven, Skrollan, Freddy, Teddy och Stina

Glad påsk!

Glad påsk önskar vi på Ensjöholm. 

Idag skärtorsdag firar vi med en gemensam påsklunch på daglig verksamhet. Givetvis med social distans. I helgen kommer vi i gruppbostäderna ses och äta tillsammans i växthuset och kanske ett och annat påskägg

Nu i pandemitider följer vi på Ensjöholm noga riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Norrköpings kommun. 

Vi har därför infört besöksförbud inne i gruppbostäderna. Om det finns viktiga anledningar till att göra besök ska personal kontaktas. 

Vi minskar också i möjligaste mån situationer där vi rör oss i folksamlingar och på offentliga platser. Som bad, träning och aktiviteter restaurangbesök mm

Ärenden utanför Ensjöholm utförs med restriktioner och bara i nödfall. 

Alla medarbetare är extra uppmärksamma på sjukdomssymptom och stannar hemma om det finns risk

Vi pausar också planerade internutbildningar för att ha resurser i kärnverksamheten med de boende och arbetstagarna. 

Vi arbetar med en utsatt grupp och utgår ifrån att det finns stor förståelse och hänsynstagande för de åtgärder vi tar till för att skydda de som bor och har daglig verksamhet på Ensjöholm.

Vid frågor går det bra att kontakta våra föreståndare