Varje morgon börjar med en gemensam samling från alla verksamheter. En tydlig start på dagen.
Våra dvärgkochin pickar nere vid sjön och ger ett och annat ägg

Arbetets betydelse

Hantverket i centrum

För dagverksamheten är målsättningen att alla arbetstagare ska finna en yrkesidentitet. Viktigt för arbetet är att det är en arbetsprocess där man ser hela kedjan från råvara till färdig produkt. Processen ska vara förståelig och arbetstagaren bör kunna delta i de flesta (helst alla) leden från råvara till försäljning.

Målet är att alla ska kunna vara delaktiga i så många delar av processen som möjligt. Att producera färdiga produkter är ett sekundärt mål och inte huvudfokus. Hellre en färdig produkt som arbetstagaren kunnat ha hög delaktighet i processen än många produkter som arbetstagaren endast kan göra vissa moment i tillverkningen.

Vi har Snickeri, Textilverksstad, Ljusverkstaden, Förädlingsgrupp och en Vedhanteringsgrupp.
Sommarhalvåret arbetar alla ute i trädgården på våra två fastigheter med grönsaksodling och parkskötsel. Vi har även viss djurhållning med bland annat höns.