Ensjöholm och Grön omsorg

Grundkonceptet i Ensjöholms verksamhet är etablering i lantlig miljö men nära staden, vi har bedrivit grön omsorg sedan 1982… långt innan begreppet blev populärt! Båda våra fastigheter ute vi Ensjön är handelsträdgårdar sedan början av 1900 talet.
Vi har tillgång till mer än 500 m2 växthus, stora ytor med friland, bärbuskar, fruktträd och en stor yta betesmark. Så här finns stora möjligheter att bedriva odling i stor skala och djurhållning i mindre omfattning.
Den stora utmaningen som vi ser det är dock att begränsa omfattningen för att hålla det på en nivå där alla arbetstagare och boende kan vara aktivt deltagande. Det får inte vara odling där medarbetare gör allt jobbet och arbetstagare/boende deltar mer eller mindre passivt.

Även gruppbostäderna är aktiva, de som bor på Ensjöholm bor ju i hus/villor på landet med vad det innebär av omhändertagande av närmiljön kring det egna boendet. Det kan vara att rensa ogräs, klippa gräs, plantera rabatter, planlägga en egen täppa eller rabatt vid den egna lägenheten osv.
Sådant som man gör på sin fritid om man bor i hus med trädgård.
TRÄDGÅRDSARBETE
I växthusen har vi små ”barnkammare” där vi drar upp utplanteringsväxter till växthus, friland och rabatter. I det stora växthuset odlar vi lite av många sorter, detta för att sprida vårdandet av växterna över tid så vi hinner med. Det blir alltså inte flera hundra tomatplantor som skall ”tjuvas” samtidigt.
Vi odlar även i upphöjda lådor så deltagare som har svårt att arbeta på marknivå kan finna arbetsuppgifter.
I det stora växthuset (420 m2) har vi även en ”uteplats”, en gräsyta med vinrankor som tak, detta är en oas där man kan njuta av växthusmiljön under vilopauser eller helgens grillkväll. Den svenska sommaren kan ju vara både sval, duggig och myggig, då är miljön i växthuset perfekt.
På friland är örtagårdarna ett viktigt inslag, de är robusta och lättskördade, här kan många delta. Efter torkning och repning blir det olika blandningar till kryddor och teer som sedan förpackas, alla momenten ger tillfälle till ett bra höstarbete.
Fruktträden skall skötas med borstning, beskärning och naturligtvis skörd.
Bärbuskarna ger bra arbetshöjd för många deltagare och bären och frukterna ger bra råvaror för saftning, syltning, must osv.

Klippning av gräs är en syssla som flera kan delta i med olika behov av stöd.
Ensjöholm har även en trädgårdsmiljö som måste vårdas på mång olika sätt, även detta ger många tillfällen till olika sysslor. Det kan vara att odla fram nya växter, plantera, jordförbättra, beskära, vattna osv.

Vi odlar för husbehov, det blir inga stora skördar, det viktiga är arbetsmomenten och att arbetet blir tillgängligt för alla deltagare med olika behov av stöd.

Slutligen lägger vi stor vikt vid att odling och trädgårdslanskapet skall vara en plats som man även vistas i för att återhämta sig och njuta av allt det vackra. Vi tillmäter detta som ett viktigt redskap i vårt arbete. Därför finns många fina små platser med bänkar och trädgårdsgrupper för kontemplation och trevliga fika eller middagsstunder.
 
DJURHÅLLNING
Vi har möjlighet att under våren/tidig sommar ha några får på Ensjöholm tack vare tillgång till ett område för bete. Vi har både ägt och lånat får för detta. Den bästa lösningen har varit att låna två tackor med lamm över sommaren, vi får då möjlighet att ha detta som arbetsområde men behöver inte ansvaret under vintern. Fårhållnigen ger arbetsuppgifter som att hålla efter inhägnader, sköta om vindskydd, rensa beten från visst sly, fylla vatten, ev. stöd fodring och naturligtvis gulla med lammen.

Höns har genom åren varit ett inslag i Ensjöholms verksamhet. Vi har nu att ha en liten flock höns. Hönshållning ger många fina arbetsuppgifter som att samla in ägg, städa hönshuset, utfodra osv.