MÅLNING, MUSIK, RÖRELSE

Antroposofisk terapi är inte som samtalsterapi där man arbetar med vårt tänkande. Terapierna verkar på ett djupare plan, i kroppen, själen och anden som helhet. Det finns flera olika terapiformer, de vi har på Ensjöholm beskrivs nedan.
Musikterapi och sångterapi utgår ifrån kroppen som instrument där intervaller av toner och rytmer verkar terapeutiskt. I terapin arbetar man med att balansera klang, artikulation och andning. En utgångspunkt är att vokaler och konsonanter har olika mening samt påverkar oss på djupet. Det samma med klanger och rytmer som inverkar djupt på vårt välbefinnande.
Läkeeurytmi handlar om att genom rörelse verka terapeutiskt och skapa balans och stödja kroppens egen läkeprocess. Rörelserna utgår ifrån Eurytmins ljudrörelser och kan verka öppnande eller samlande. Rörelser görs med fötter eller armar. Terapeuten gör rörelserna ihop med den som har terapin och anpassar utifrån vad varje enskild individ behöver och klarar av.
Genom konstnärligt skapande i målningsterapi, gör man individen medveten om sina begränsningar och ensidigheter.  Genom att upptäcka sina inneboende resurser kan man arbeta med att lösa upp respektive samla ihop själen. Olika tekniker tex, målning med grundfärgerna på vått papper. Teckning, kol, akvarell. Där ljus och mörker möter varandra i flödande färger. Målandet strävar efter att lösgöra eller forma och har inget med prestation att göra. Det är övande som är det viktiga.
Insmörjningar och fotbad med eteriska oljor kan socialterapeuterna utföra utan någon längre utbildning direkt i hemmet.