Delaktighet
För oss på Ensjöholm är delaktighet viktigt. Delaktighet kan vara många saker men för oss är det att få ha möjlighet att påverka och vara en del av en gemenskap. Vi har Boendemöten varje vecka där helgen planeras. Vi utformar individuella genomförandeplaner där varje individ är med och påverkar sin plan. Vi har dagliga morgonmöten i daglig verksamhet där arbetet fördelas. Utöver formella former för delaktighet tycker vi att delaktig ska man kunna vara i det dagliga genom att människor runt om kring en lyssnar in vad man försöker förmedla och att man ska kunna ha möjlighet att vara med och påverka sin vardag. 

Vi skapar förutsättning för delaktighet i att vara med i aktiviteter. Vi skapar möjlighet att vara med i en gemenskap genom att ordna högtidsfirande och anpassa så alla som vill vara med kan vara det på sina egna villkor. Många sitter med i händelsernas centrum medan andra vill och behöver sitta lite vid sidan av i en mindre grupp.