Delaktighet
För oss på Ensjöholm är delaktighet viktigt. Delaktighet kan vara många saker men för oss är det att få ha möjlighet att påverka och vara en del av en gemenskap. Vi har:

Boendemöten varje vecka där helgen planeras.
Individuella genomförandeplaner där varje individ är med och påverkar sin plan. 
Morgonmöten i daglig verksamhet där arbetet fördelas.

Vi skapar förutsättning för delaktighet i att vara med i aktiviteter. Vi skapar möjlighet att vara med i en gemenskap genom att ordna högtidsfirande och anpassa så alla som vill vara med kan vara det på sina egna villkor. Många sitter med i händelsernas centrum medan andra vill och behöver sitta lite vid sidan av i en mindre grupp.