Gula Huset Huset byggdes ursprungligen på 1700 talet men fick sitt nuvarande utseende genom en stor renovering på 1870 talet. Idag är det en gruppbostad för fem personer. Lägenheterna har god LSS standard med trevliga och individuella planlösningar. Det finns gemensamt kök och ett vackert vardagsrum med utsikt över Ensjön.
På gångavstånd från Ensjöholm vid fastigheten Ensjöviken på brunörtsvägen 7, ligger gruppbostaden Villa Wijk. Huset uppfördes 2004 och har fyra LSS lägenheten, till gruppbostaden ligger Gårdshuset Äppelbo med ytterligare en lägenhet som tillhör Villa Wijks gruppbostad.
Blå Villan Huset är ursprungligen det gamla mjölnarbostället för den stora kvarn som finns på fastigheten. Byggnaden är ombilad och flyttad till Ensjöholm på 1700 talet. Det innebär att huset förmodligen är byggt på 1500 talet. Idag är det gruppbostad för fem boenden. Huset är totalrenoverat och har en charmig och ombonad miljö.
På samma område som Villa Wijk ligger gruppbostaden Sjövillan. Huset stod färdigt 2006 och har fyra gruppbostadsplatser. Till huset hör även Tallhem och Ekbacken som är ett äldre hus med två boendeplatser som tillhör Sjövillans gruppbostad.