Midsommarfirande omkring 1920
Gula Huset var vid sekelskiftet brunmålat med mörkbruna detaljer
Konstnären August Malmström var en ofta sedd gäst på Ensjöholm
Uppställning för den sedvanliga gruppfotografering vid midsommarfirandet
Fikastund framför Gula Huset någongång på 40 talet
Flygfoto över Ensjöholms handelsträdgård 1954

Mer om oss

PLATSEN
Ensjöholms by är beläget omedelbart söder om Norrköping. Det ligger i en lantlig miljö vid Ensjön men har promenadavstånd till närmsta bostadsområde med spårvagn.

Platsen har en rik historia som går att läsa om i en "familje biografi" för familjen C D Philipsson vars son beskriver somrarna vid Nafestad (senare Ensjöholm)
"...vårt obeskrivligt kära lantställe... den lilla vackra sjön.. den stora båten med Stor Segel, Klyfvare och Couleurda Wimplar..."

Sedan 1784 hade det varit kvarndrift på platsen då den stora kvarnen stod färdig. En mörk natt i mitten av 1800 talet sprängde några bönder i lönndom bort en stenklack i bäcken för att torrlägga vattensjuka åkrar. Därmed sänktes sjöns nivå och omöjliggjorde kvarn driften.
Vid sekelskiftet omvandlades platsen med sitt mycket gynnsamma odlingsläge till handelsträdgård.

INITIATIVET
Det började med att några ungdomar som bodde vid Saltå by och Helgestahemmet hade blivit överåriga och behövde ett vuxenboende. Några medarbetare vid dessa verksamheter bildade en arbetsgrupp för att planera för att tillgodose detta behov. Efter olika förslag och erbjudanden fastade man för Ensjöholm i Norrköping.
Ett viktigt underlag för beslutet att etablera denna verksamhet vid Ensjöholm var att det i Norrköping finns en Waldorfskola, en livaktig antroposofisk grupp och en Kristet samfund församling.
Några medarbetare och boende klippte av navelsträngen till Järna och flyttade till Ensjöholm hösten 1982.

ORGANISATION
Verksamheten bedrivs av en ideell, allmän nyttig förening. Det betyder att den inte får vara vinstdrivande. Detta har varit ett medvetet steg då Ensjöholm vill vara en verksamhet som arbetar utifrån socialterapi som impuls med antroposofi som inspirationskälla, utan vinstintresse.

ARBETSSÄTT
Ensjöholm arbetar enligt socialterapin som utvecklats ur den människobild som beskrivs av Rudolf Steiner och andra i antroposofin. Vi försöker i boendet gestalta ett liv för en vuxen människa, med de olika stöd som de enskilda byborna behöver. Grundtanken är ett individuellt liv där varje människas egenart kan komma till utryck samtidigt som det är en gemenskap i boende situationen.
I de olika dagverksamheterna arbetar man med olika hantverk. Målet är att söka finna en yrkesidentitet för varje enskild arbetstagare (deltagare). Viktigt är att det är en arbetsprocess där man ser hela kedjan från råvara till färdig produkt, att den är begriplig och att arbetstagaren kan deltag i de flesta (helst alla) leden.
En viktig roll spelar även de olika konstnärliga och terapeutiska stödinsatserna. På Ensjöholm erbjuds detta som eurytmi, målning, musik, sång och massage.