Ensjöholms by

Om oss

Föreningen Ensjöholm är en ideell förening utan vinstintresse. 
Föreningen Ensjöholm driver idag 4 gruppbostäder utifrån LSS med totalt 21 lägenheter samt daglig verksamhet med tillsammans 30 platser.  
Verksamheten är etablerad på två fastigheter med en promenadavstånd emellan i utkanten av Norrköping. 


Profil

Ensjöholms profil är att erbjuda LSS-boende och daglig verksamhet för vuxna i en social gemenskap.  Tanken är att de som kommer och vill bo och ha daglig verksamhet på Ensjöholm har behållning av att ingå i en social gemenskap. Verksamheten bedrivs socialterapeutiskt utifrån en antroposofisk människosyn. 


Helhetslösning

Vid placering efterfrågas ofta en miljö som är sammanhållen och trygg, där både platsen och medarbetargruppen är välkänd och stabil. Ensjöholms stora trädgård och sammanhållna område ökar rörelsefrihet och självständighet. Den trygga grunden kompletteras med täta välplanerade utflykter och kontakter med samhället utifrån individens önskemål och mående. 

Gymlokal

Nu har vi fått ett gym och massagerum i kvarnkällaren

Läs mer
Försäljning av produkter

Det är nu möjligt att beställa och köpa en del av det vi tillverkat under året i våra verkstäder. Titta på produkterna under fliken produkter till försäljning.

Läs mer

Vi har en ledig plats i gruppbostad och daglig verksamhet. Kontakta föreståndare Sara Siegers 011-289468, sara.siegers@ensjoholm.se

Läs mer

Ensjöholm är medlemmar i: