Arbetets betydelse

Arbetets betydelse


Hantverket i centrum


För dagverksamheten är målsättningen att alla arbetstagare ska finna en yrkesidentitet. Viktigt för arbetet är att det är en arbetsprocess där man ser hela kedjan från råvara till färdig produkt. Processen ska vara förståelig och arbetstagaren bör kunna delta utöver egen förmåga i så många leden som möjligt (helst alla) från råvara till försäljning. Målet är att alla ska kunna vara delaktiga i så många delar av processen som möjligt. Att producera färdiga produkter är ett sekundärt mål och inte huvudfokus. Hellre en färdig produkt som arbetstagaren kunnat ha hög delaktighet i processen än många produkter som arbetstagaren endast kan göra vissa moment i tillverkningen. 


Meningsfullt arbete


En arbetsplats är mer än ett ställe man går till för att få lön. Arbetsplatsen är en viktig social knutpunkt  och kanske det enda tillfället  en del har att tillhöra en naturlig social gemenskap. 

Som på alla arbetsplatser är det viktigt att få känna sig behövd och uppskattad för det man gör. Daglig verksamhet är en arbetsplats för dem som har den insatsen enligt LSS och det är vår uppgift som medarbetare att göra den meningsfull för de som kommer för att arbeta.  

 Vad som är meningsfullt är individuellt för var och en. För vissa kanske det är att utföra många olika arbetsmoment och ha saker att göra hela dagen. För en annan kanske det är att få ha varit med när arbete har utförts och kanske fått följa med till komposten med en hink. Alla bidrar utifrån sin egen förmåga. Vissa arbetstagare kan för en utomstående betraktare upplevas som att hen inte gör något men i slutet av dagen kan den uttrycka att hen har jobbat med både det ena och det andra. Arbetstagaren hade då fått vara med när arbetsledare och kollegor har arbetat med olika projekt och känt sig delaktig i arbetet som utförts. Arbetsledarens närvaro och förmåga att ha med arbetstagarna i sitt medvetande under tiden man utför sysslan avgör kvaliteten på känslan av delaktighet.