Rytmer

Rytmer


För oss är det viktigt att tiden blir något förutsägbart och tydligt. Vi använder oss av rytmer för att synliggöra tidens gång. Varje dag har sin rytm med att vi börjar på liknande sätt och avslutar på liknande sätt. Varje vardag träffas alla som vill på en morgonsamling klockan 9. Samlingen har samma upplägg varje dag utom på fredagen så vi bryter av lite för att visa att veckan går mot sitt slut. Veckan har sinn rytm där vi gör skillnad på vardag och helg. Året har sin rytm där högtider och firande återkommer och synliggörs. Vi erbjuder gemensamt eller individualiserat firande av högtider och gör dessa synliga genom återkommande symboler och aktiviteter.