Utformad miljö

En medvetet utformad miljö


Vi tror att vi påverkas av miljön vi har omkring oss. 


En tilltalande miljö har betydelse för välbefinnandet. Därför lägger vi st vid arkitektur, materialval, inredning, färgsättning  och att utemiljön är vacker och inbjudande. Vi är medvetna om att vi är del i krettsloppet på jorden och försöker göra val som bidrar till hållbarhet. 


Miljön är även hur vi är med varandra. Trivsel, trygg och respektfull stämning är också en del av miljön men på ett annat plan än det fysiska.